Alla Inlägg

Hur kan vi starta en Närakut?

Det är fullt förståeligt att det är svårt för gemene man att reda ut trådarna mellan region och...

Välkommen! Besök vår valstuga

Träffa oss på Kungstorget i Uddevalla centrum, prata politik, vädra dina åsikter och ställ frågor...

Motion angående cykelhinder

Motion:  Sammanfattning: Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun snarast börjar lösa...

Utvecklingen av Emaus / Gula Villan till ett grönt, attraktivt besöksmål

Ponnyridning Emaus är och har under flera generationer varit första kontakten med djur...

Uddevalla centrum

Få städer har sådan potential som Uddevalla centrum med ett otroligt läge som får andra städer...

Motion om upprustning av borgen på Tureborg

Motion:  Sammanfattning.  Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun iordningsställer skyltning och...

Upprustning av Tureborgen

Insändare: Den 11 maj lade Uddevallapartiet en motion om upprustning av Tureborgen. Detta område ska...

Uppenbart att gamla sjukvårdsmodellen inte fungerar

Insändare:  Uppenbart att gamla sjukvårdsmodellen inte fungerar 2016 stängdes den sista resten av...

Angående skoltrafiken i Uddevalla

Insändare: Angående skoltrafiken i Uddevalla 43 av 49 kommuner inom Västtrafiks område har valt att...

Budget 2023

Föregående Nästa...

P-skiva och fri parkering i Uddevalla centrum

Insändare:  Sitter på min balkong i centrala Uddevalla och det är lördag och solen lyser...

Gör ett omtag om hur Ljungskile ska utvecklas

Insändare: Vi har nu tagit till oss den information som boende i Ljungskile framfört med anledning...

Uddevalla Kommun skall bli pilotkommun för framtidens vård

Motion: Den vårdstruktur vi har idag har sett lika dan ut sedan förra sekelskiftet och har haft sitt...

Införande av hållbar Grön busslinje

Motion: Sammanfattning.Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun inför en busslinje ToR från...

Ökad arrendetid för Ljungskile segelsällskap

Motion: Sammanfattning. Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun ger Ljungskile segelsällskap bra...

Översvämningsskydd längre västerut

Motion:  Det kan konstateras att vår beräknade kostnad för översvämning, skyfall och...

Trygghets – och säkerhetsskapande åtgärder på Parkgatan

Motion:  Sammanfattning. Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun genomför Trygghets –...

En effektivare hantering av plastgräsplanen i Ljungskile

Motion:  Sammanfattning. Uddevallapartiet vill att plastgräsplaner i Uddevalla kommun har en...