Styrelsen

Christer 2018

Christer Hasslebäck

ordinarie ledamöter valda för en tid av 2 år

AC2018

Ann-Charlott Gustafsson

ordförande för en tid av 1 år

Kent A

Kent Andreasson

revisor och ersättare valda på 1 år

Joakim 2018

Joakim Persson

revisor och ersättare valda på 1 år

Bjarne 2018

Bjarne Rehnberg

ordinarie ledamöter valda för en tid av 1 år

Tomas Ericsson

Thomas Eriksson

revisor och ersättare valda på 1 år

Merja 2018

Merja Henning

ordinarie ledamöter valda för en tid av 2 år

Caroline porträtt 2014

Caroline Henriksson

ordinarie ledamöter valda för en tid av 2 år

Kent J

Kenth Johansson

ordinarie ledamöter valda för en tid av 1 år

Leif Westbring

Leif Westbring

revisor och ersättare valda på 1 år