Översvämningsskydd längre västerut

Motion:  Det kan konstateras att vår beräknade kostnad för översvämning, skyfall och stabiliseringsåtgärder i inre Uddevalla nu med råge har passerat 1.000 Mkr i beräkningskalkylen. Uddevallapartiet anser att man därför …

Översvämningsskydd längre västerut Läs mer »