Partiprogram

Välkommen! Besök vår valstuga

Träffa oss på Kungstorget i Uddevalla centrum, prata politik, vädra dina åsikter och ställ frågor.

24/8 – 11/9

11.00 – 16.30 vardagar
11.00 – 14.00 lördagar

Motion angående cykelhinder

Motion: 

Sammanfattning:

Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun snarast börjar lösa problemet med den trafikfara som föreligger vid Fjällvägen i norr.

Ärende:

Uddevallapartiets dalabergsdag gav ett klart besked att de boende i norr vill se en snabb lösning på den trafikfara som föreligger runt Fjällvägen.

Den gång och cykelväg som korsar Fjällvägen, norr om busshållsplatsen, och som går förbi Hovhults förskola måste förses med hastighetsreglerande passage där ungarna helst leder sin cykel över Fjällvägen.

Vi delar bedömningen att trafikfara föreligger i nuvarande situation och bör åtgärdas omgående innan en olycka händer

Uddevallapartiet vill alltså:

Att Uddevalla kommun omgående uppdrar åt Samhällsbyggnadsnämnden att bygga ett fartreglerande hinder på gång -och cykelvägen vid Fjällvägen.

För Uddevallapartiet

Kent Andréasson                                 Christer Hasslebäck                                       

Utvecklingen av Emaus / Gula Villan till ett grönt, attraktivt besöksmål

Ponnyridning Emaus är och har under flera generationer varit första kontakten med djur och
djurhållning för barn och unga. Det har för många gett ett livslångt ridintresse. Där unga har aktivt
fått tagit del av verksamheten genom att man hjälpt till och varit delaktig i skötseln.


Därför vill vi gå back to basics. Djur vi vill se på Emaus är hästar, grisar, getter, får, höns, katt och
kaniner. Men detta förutsätter ju också ett rakt och tydligt ledarskap av vuxna.


Gulavillan renoveras och restaureras för att bevara det vackra på både utsidan och insidan. En
mindre caféverksamhet i Gula villan. Huset kan nyttjas för konstutställning och konsthantverk m.m.
Anlägg en köksträdgård, blomsterträdgård och växthus. Starta upp snickeriverkstad för barnen.
Julmarknad, glögg i stallet, luciatåg. Midsommarfirande, Skördemarknad m.m. Pärongungan ska
också tillbaka. Utveckla vandringsleder för alla, från dagis till seniorvandringar.


Vi vill ta vara på det fantastiska huset, den fantastiska naturen och utveckla en mötesplats för alla.

Uddevalla centrum

Få städer har sådan potential som Uddevalla centrum med ett otroligt läge som får andra städer att
blekna i jämförelse. Men trots detta vill det sig inte.

Nu är den sista av en mängd kedjebutiker påväg bort från centrum. Många, många stora såsom
HM, Åhléns och nu Clas Ohlsson även mindre kedjor har under åren lämnat. Dragare som fått in
besökare till centrum.

Många Uddevallabor försöker vara lojala med centrum men alltför många väljer bort stadskärnan.
Det finns olika skäl till det, ett är att när utbudet succesivt blir mindre tvingas man ut till köpcentra
men ett annat är att det upplevs som otillgängligt och jobbigt att åka till centrum. Där har vi återigen
parkering som spökar.

Det finns förnärvarande över 20 lokaler tomma i centrum. Tomma lokaler och färre besökare gör
också att det känns ödsligt och otryggt. Att göra staden intressant, lockande och attraktiv med
väktare och kameror kommer aldrig att kunna ske utan det gör man genom att fylla tomma lokaler
med verksamheter, skapa event och genom att lyfta kulturen och själen i staden.

I en stad som det är liv i och som lever, behövs inga väktare.

2005 var Uddevalla en av tre städer som blev nominerade till årets stadskärna i Sverige. Malmö vann
och vi kom tvåa, samma placering som Trollhättans stad fick i år.

Det gjordes en kraftansträngning då från 2003 – 2005 som kan göras igen. Då liknades projektet med
fågel Fenix. Fågel Fenix som alltid reste sig ur askan. Uddevalla är staden som alltid rest sig efter
bränder, nedläggning av varvet, nedläggning av regementet, etablering av externt handelscentrum
m.m.

Vi bör återigen hitta ett gemensamt mål med Uddevalla centrum och det är att bli årets stadskärna
2025.

För att nå dit måste alla kraftsamla och gå samman och vi har ett gemensamt jobb att göra. Det är
verksamhetsägare, fastighetsägare, kommunen, politiker, barn, skolelever, äldre, personer med
funktionsnedsättning, press mfl. dvs. alla.

Det behövs en centrumutvecklare som specifikt jobbar med centrum och som lyfter och utvecklar
centrum och fyller tomma lokaler men också tar fram det som gör vårt centrum unikt och speciellt
och som sammanfogar centrum vi har idag med framtidens satsningar med västra centrum
(Medborgarhus) och hela inre hamnen.

Uddevalla partiet vill satsa 2 mkr inledningsvis för att anställa en centrumutvecklare och för att starta
upp arbetet med att bli årets stadskärna i Sverige 2025.

Centrum är, och kommer alltid att vara navet i en kommun.

Det här kommer att bygga på ett gemensamt arbete för det är Vår stad, Vårt centrum och Vi ska resa
oss igen likt Fågel Fenix.

Ann-Charlott Gustafsson (UP)
Christer Hasslebäck (UP)
Kent Andréasson (UP)

Vill ta nytt omtag i vården: “Det är ett absolut måste”

Motion om upprustning av borgen på Tureborg

Motion: 

Sammanfattning.  Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun iordningsställer skyltning och området runt borgen på Tureborg

Det är inte ofta en plats som inte är så gammal blir mytomspunnen.  Men vi har en i Uddevalla.  Borgen som Ture Malmgren lät uppföra.  Den är en plats som många besöker både från vår stad men många utifrån.  På Wikipedia omnämns platsen som en av våra största sevärdheter.  Uppe i tornet bjuds man på en underbar utsikt över staden. Runt området finns också trevliga promenadstråk.

 

Uddevallapartiet vill alltså:

ATT man ser till att märka upp promenadstråken

ATT göra fika och grillplatser

ATT göra den upprustning som behövs för att göra borgen säkrare och till den attraktion som den ska vara. 

 

För Uddevallapartiet

Lars Olsson          Kent Andreasson                         

Upprustning av Tureborgen

Insändare: Den 11 maj lade Uddevallapartiet en motion om upprustning av Tureborgen. Detta område ska vi bevara och rusta upp. Få ställen i vår kommun är så mytomspunnet såsom Tureborgen. Finns det en lönngång till Villa Elfkullen? Finns det fler rum som inte har hittats? Hur såg det ut när det var gästabud? 

Platsen är välbesökt och det finns mycket information på internet. Jag promenerar mycket själv i området och det är ofta som jag får visa turister vägen dit. Sällskapet Tureborgen har med bravur skött området och vandringslederna. Men nu vill vi att kommunen tar över och vi lyfter området till högre höjder än tornet. Bord, grillplats, skyltningar, belysning? Det är inte mycket som behöver göras för att en av Uddevallas turistattraktioner ska få den status som den förtjänar. Det finns oerhört mycket kunskap om borgen bland annat på Bohusläns Museum och hos sällskapet. Vi vill att man tillsammans tar fram ett program/handlingsplan hur vi ska ta hand om och utveckla Borgen och området runt den.