Budget 2023

Gör ett omtag om hur Ljungskile ska utvecklas

Insändare:

Vi har nu tagit till oss den information som boende i Ljungskile framfört med anledning av byggnationen av nya Ljungskileskolan.

14:53 – 22 Mar, 2022

Att vi inte reagerat tidigare är brist på eller avsaknad av information vi som oppositionsparti fått av projektet. Framförallt är det några punkter vi reagerar på och det är trafiksituationen men även storleken på skolan. Att bygget av en gigantisk skola skulle påverka och få konsekvenser för stora delar av Ljungskile samhälle stod klart redan 2017. Då fastställde den beställda trafikutredningen att det kommer att vara mycket svårt om inte omöjligt att uppnå en fungerande trafiksituation om skolan byggdes ut till 1000 elever. Detta gjorde att trafikutredarna i kommunen inte ansåg att det var lämpligt att bygga ut skolan till 1000 elever. De olika kosmetiska förslag till lösningar som nu presenterats kommer inte att hjälpa, utan man står inför en trafikinfarkt.

För att hindra negativa effekter av enskilda projekt bör det tas ett totalgrepp om Ljungskile. Göra en översyn av de aktuella behoven och kommande behov. Hur de kommer att påverka varandra och hur de kommer att påverka befintlig byggnation. Hur trafiken ska lösas, hur busslinjer kan dras, vilka synergieffekter som kan fås. Kanske kunna ligga i framkant någon gång i denna expansiva del av Uddevalla och inte bara bygga för att det uppstått ett akut behov.

För vem bygger vi egentligen våra skolor? Bygger vi för att täcka ett akut lokalbehov eller bygger vi för att ge utbildning och skapa trygga barn med möjlighet att ge goda förutsättningar för ett livslångt lärande och liv. Bygger vi för att göra barn, ungdomar väl rustade för att möta en allt mer komplex tillvaro och värld. Vi är rädda om vår framtid, det vill säga våra barn, och i detta fallet är en jätteskola långt från bästa lösningen för att skapa trygga, harmoniska barn. Byggnationen av skolprojektet i Ljungskile budgeterades 2019 till 510 miljoner kronor, en halv miljard. Varför då inte bygga en skola som blir riktigt bra och som är hållbar.

Den lösning som presenterats av de boende i Ljungskile ”vision 25” är så mycket bättre. Klart bättre framtida trafiklösning och klart bättre med en uppdelning av eleverna i mindre skolor och där årskurs 0 – 6 placeras vid Skarsjövallen. Man har också i visionen fått in ett äldreboende centralt placerat även det betydligt bättre än tidigare förslag på utbyggnad av Arödsdal.

Vi vill att man gör ett omtag och tar ett totalgrepp om hur Ljungskile ska utvecklas. Ser över placering av skolor, äldreboende med mera samt skapar en hållbar trafiklösning.

Christer Hasslebäck

Ann-Charlott Gustafsson

Kent Andréasson

P-skiva och fri parkering i Uddevalla centrum

Insändare: 

Sitter på min balkong i centrala Uddevalla och det är lördag och solen lyser.

Bohusläningen 15:05 – 22 Mar, 2022

Det är mycket folk i rörelse. Precis vad stadskärnan behöver för sin överlevnad i kampen mot näthandel och externt köpcentrum. P- vakterna är också i rejäl rörelse för att hitta syndare. Även lördagar ska man betala och förstå sig på zonindelningar.

En timme där max, men andra sidan ån kanske två? Hinner man ta en fika? En lunch? Handla? Ett stort tomt torg, finns det en plats där? Nej där ska det inte vara parkering. Bättre tomt. Antalet fordon kommer inte att minska i framtiden trots att vissa tror det. Fordonen kommer ha andra drivmedel och det är bra. Laddplatser? Nej de lyser med sin frånvaro. Bättre åka till Torp, laddplatser och ingen stress med tider.Uddevalla kan bättre. Med små medel kan vi öka besöken i staden. P-skiva och fri parkering är en bra början. Förra sommaren hörde jag en konversation mellan en bilist och en p-vakt. Vakten förklarade zonerna hit och dit. Bilisten blev konfunderad. Sedan avslutade p-vakten samtalet med att säga att Torp har fria parkeringar. Ridå.

Lars Olsson

Uddevallapartiet