Uddevalla centrum

Få städer har sådan potential som Uddevalla centrum med ett otroligt läge som får andra städer att
blekna i jämförelse. Men trots detta vill det sig inte.

Nu är den sista av en mängd kedjebutiker påväg bort från centrum. Många, många stora såsom
HM, Åhléns och nu Clas Ohlsson även mindre kedjor har under åren lämnat. Dragare som fått in
besökare till centrum.

Många Uddevallabor försöker vara lojala med centrum men alltför många väljer bort stadskärnan.
Det finns olika skäl till det, ett är att när utbudet succesivt blir mindre tvingas man ut till köpcentra
men ett annat är att det upplevs som otillgängligt och jobbigt att åka till centrum. Där har vi återigen
parkering som spökar.

Det finns förnärvarande över 20 lokaler tomma i centrum. Tomma lokaler och färre besökare gör
också att det känns ödsligt och otryggt. Att göra staden intressant, lockande och attraktiv med
väktare och kameror kommer aldrig att kunna ske utan det gör man genom att fylla tomma lokaler
med verksamheter, skapa event och genom att lyfta kulturen och själen i staden.

I en stad som det är liv i och som lever, behövs inga väktare.

2005 var Uddevalla en av tre städer som blev nominerade till årets stadskärna i Sverige. Malmö vann
och vi kom tvåa, samma placering som Trollhättans stad fick i år.

Det gjordes en kraftansträngning då från 2003 – 2005 som kan göras igen. Då liknades projektet med
fågel Fenix. Fågel Fenix som alltid reste sig ur askan. Uddevalla är staden som alltid rest sig efter
bränder, nedläggning av varvet, nedläggning av regementet, etablering av externt handelscentrum
m.m.

Vi bör återigen hitta ett gemensamt mål med Uddevalla centrum och det är att bli årets stadskärna
2025.

För att nå dit måste alla kraftsamla och gå samman och vi har ett gemensamt jobb att göra. Det är
verksamhetsägare, fastighetsägare, kommunen, politiker, barn, skolelever, äldre, personer med
funktionsnedsättning, press mfl. dvs. alla.

Det behövs en centrumutvecklare som specifikt jobbar med centrum och som lyfter och utvecklar
centrum och fyller tomma lokaler men också tar fram det som gör vårt centrum unikt och speciellt
och som sammanfogar centrum vi har idag med framtidens satsningar med västra centrum
(Medborgarhus) och hela inre hamnen.

Uddevalla partiet vill satsa 2 mkr inledningsvis för att anställa en centrumutvecklare och för att starta
upp arbetet med att bli årets stadskärna i Sverige 2025.

Centrum är, och kommer alltid att vara navet i en kommun.

Det här kommer att bygga på ett gemensamt arbete för det är Vår stad, Vårt centrum och Vi ska resa
oss igen likt Fågel Fenix.

Ann-Charlott Gustafsson (UP)
Christer Hasslebäck (UP)
Kent Andréasson (UP)

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *