Logga in Bli medlem Kalender
Uddevallapartiet

Riktlinjer för vårt arbete

Användandet av Uddevallabornas skatteintäkter

Förvaltningen av skattemedel skall ske med ansvar och kunskap. Kommunernas verksamheter skall utvecklas med kvalitativa mål, men samtidigt drivas kostnadsmedvetet. Hur trist det än kan verka så är pengar viktiga och en ändlig resurs. Det är en omöjlig uppgift att få skatteintäkterna att räcka till alla önskemål som finns bland våra c:a 57 000 invånare. Kommunal ekonomi handlar om prioritering mellan olika behov och en omsorgsfull ekonomihantering för att Uddevallas skattepengar skall användas effektivt och ansvarsfullt. Uddevallapartiet har en stark fokusering på ansvarsfull ekonomistyrning.

Befästa samarbete med företagen

Tillskapandet av ett attraktivt näringsliv är grunden för ökad sysselsättning och därigenom mer skatteintäkter. Större delen av kommunens skatteintäkter är från arbetande invånare och ju fler
arbetstillfällen Uddevalla kan knyta till sig desto fler av invånarnas önskningar kan uppfyllas.
Uddevalla ligger strategiskt väl till rent geografiskt men till detta behövs även ett inbjudande och hjälpsamt klimat från både politiker, tjänstemän och redan etablerade företag för att vi ska få nya företag att satsa i vår kommun. Vi tror inte bara att ett nära samarbete skapar nya arbetsplatser,
utan att det även stärker våra skolor genom att vi kan erbjuda praktik som ger arbetslivserfarenhet.

Tillvarata och utveckla god kompetens hos anställda inom Uddevalla kommun

Anställda i Uddevalla kommun har redan idag en hög kompetens och kunskap. Vi vill ta till vara på den och utveckla den – att vi är bra är ingen ursäkt att vi inte kan bli bättre. Antalet anställda i kommunens serviceorgan har naturligtvis stor betydelse, men Uddevallapartiet anser att rätt person på rätt plats och som gör rätt sak är minst lika viktigt.

Stärka kvalitén i de kommunala verksamheterna

Uddevalla är redan idag en skolstad, vilket är en god grund till utveckling, och det skall fortsättningsvis vara tryggt att lämna sitt barn till förskola och utbildning. Vad gäller äldreomsorg står Uddevalla och Sverige inför ett växande problem. Vi har en åldrande befolkning och en brist på
yngre individer som kan utföra omsorgen. Därtill behövs en utökad omsorg för äldre. För de som är i livets slutskede skall vi kunna erbjuda god palliativ vård så ingen skall behöva dö ensam. God
äldrevård är en stor utmaning som kräver nytänkande, öppenhet, flexibilitet och serviceambition kombinerat med kvalité. Vi ser med fördel fler privata initiativ inom verksamheterna.