Logga in Bli medlem Kalender
Uddevallapartiet

Angående skoltrafiken i Uddevalla

Insändare: Angående skoltrafiken i Uddevalla

43 av 49 kommuner inom Västtrafiks område har valt att själva sköta sin egen upphandling av skoltrafik. Rimligtvis måste det finnas anledning till att man valt bort Västtrafik och istället valt att sköta det själva.

Omnibus har under de senaste 8 åren planerat och utfört uppdraget som utförare av skoltrafiken för kommunen. Oklart om Elving Andersson och Camilla Johansson har vetskap om detta.

Omnibuss med sina 165 anställda (21 nationaliteter) har kompetens, kunskap och kapacitet för att även fortsättningsvis självklart ta hand om skoltrafiken.

Insändaren handlar ytterst om de unga på landsbygden som går i gymnasiet.

Kommunens ansvar är att ordna med skolskjuts gäller för elever som går i grundskolan. Skolskjuts för gymnasieelever med längre avstånd än 6 km till skolan ansvarer Västtrafik för. Till dessa gymnasieelever har Västtrafik att ordna skolskjuts på lämpligt sätt.

Flertalet av de kommuner som bedriver egen skoltrafiken har hittat egna lösningar för sina gymnasieelever bl.a. genom att de åker med ordinarie skolskjuts. Det är upp till varje kommun att utforma egna rutiner och riktlinjer inom gällande lagbestämmelser.

Kommunen kan om man vill ge elever som har rätt till skolskjuts busskort som också gäller kollektivtrafiken men väljer man att göra så, ska det självfallet gälla för alla elever i kommunen.

Ett troligt skäl till att majoriteten av kommunerna i Västra Götaland valt att sköta skoltrafiken själva det ekonomiska incitamentet.

Skulle Uddevalla utföra skolskjutstrafiken i egen regi så vet vi att det rör sig om 20% lägre kostnader dvs omkring 8 mkr lägre än vad man nu har, årligen. (8 000 000kr)

Pengar som istället skulle kunna användas till annat betydligt viktigare inom Barn och Utbildningsnämnden såsom att anställa mer personal, speciallärare, specialpedagoger m.m. (högst märkligt att 1:e vice ordf. Camilla Johansson i Barn och Utbildningsnämnden anser detta som ovidkommande)

Det avtal som önskats av Västtrafik och som röstades ner, skulle enl. Västtrafik krav tecknats på 10 år. Totalt ca. 80 mkr (80 000 000kr) som BUN kan lägga på annat betydligt viktigare, än att bara betala till Västtrafik för något som idag ändå utförs av Uddevalla Omnibuss. Man ska också ha i betänkande att man under de senaste 10 åren har haft dessa ökade kostnader för skolskjutsen alltså tappat upp emot 80 mkr.

UP tycker det är viktigt att våra gemensamma skatteintäkter ska användas, där det som bäst behövs. (Elving Andersson och Camilla Johanssons oansvariga handlande har kostat och kommer att kosta kommunen 160 000 000kr helt i onödan.)

Är man bara pragmatisk och lösnings inriktad så finns lösningar. Det är inga problem att gymnasieelever åker med skolskjuts. Det är vi själva som utformar det regelverk som ska gälla.

Detta betyder inte att UP, som i omgångar beskyllts av centern, inte bryr sig om landsbygden. Det finns annat som kan stärkas upp såsom att satsa på och utveckla mötesplatser (bygdegårdar), göra det tryggare genom belysning (Lane), underlätta och förenkla bygglovsärenden, öka tryggheten för barn och vuxna att röra sig utmed vägarna, värna om förskolor, skolor se till att erbjuda fungerande äldreomsorg. Vi ser många fördelar med att bo på landet, naturen, djurlivet, lugnet.

Man ska ändå ha med sig att även om kommunen tar över och utför skoltrafiken vilar det övergripande ansvaret för all busstrafiken i regionen på Västtrafik såväl på landet som i staden.

Det beslut som nu fattades på kommunstyrelsen är inte bara en besparing för Barn och Utbildningsnämnden utan också positivt för Omnibuss framtida utveckling.

Vi vet att C, M, L högsta politisk vilja är att sälja Uddevalla omnibuss.

Om nu den politiska” heliga alliansen” vill sälja av bolaget så borde det ligga i deras intresse att sälja ett bolag vars värde inte bara är bussar utan också innefattar avtal.

Christer Hasslebäck (UP)

Ann-Charlott Gustafsson (UP)

Kent Andréasson (UP)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *