Logga in Bli medlem Kalender
Uddevallapartiet

Gör ett omtag om hur Ljungskile ska utvecklas

Insändare:

Vi har nu tagit till oss den information som boende i Ljungskile framfört med anledning av byggnationen av nya Ljungskileskolan.

14:53 – 22 Mar, 2022

Att vi inte reagerat tidigare är brist på eller avsaknad av information vi som oppositionsparti fått av projektet. Framförallt är det några punkter vi reagerar på och det är trafiksituationen men även storleken på skolan. Att bygget av en gigantisk skola skulle påverka och få konsekvenser för stora delar av Ljungskile samhälle stod klart redan 2017. Då fastställde den beställda trafikutredningen att det kommer att vara mycket svårt om inte omöjligt att uppnå en fungerande trafiksituation om skolan byggdes ut till 1000 elever. Detta gjorde att trafikutredarna i kommunen inte ansåg att det var lämpligt att bygga ut skolan till 1000 elever. De olika kosmetiska förslag till lösningar som nu presenterats kommer inte att hjälpa, utan man står inför en trafikinfarkt.

För att hindra negativa effekter av enskilda projekt bör det tas ett totalgrepp om Ljungskile. Göra en översyn av de aktuella behoven och kommande behov. Hur de kommer att påverka varandra och hur de kommer att påverka befintlig byggnation. Hur trafiken ska lösas, hur busslinjer kan dras, vilka synergieffekter som kan fås. Kanske kunna ligga i framkant någon gång i denna expansiva del av Uddevalla och inte bara bygga för att det uppstått ett akut behov.

För vem bygger vi egentligen våra skolor? Bygger vi för att täcka ett akut lokalbehov eller bygger vi för att ge utbildning och skapa trygga barn med möjlighet att ge goda förutsättningar för ett livslångt lärande och liv. Bygger vi för att göra barn, ungdomar väl rustade för att möta en allt mer komplex tillvaro och värld. Vi är rädda om vår framtid, det vill säga våra barn, och i detta fallet är en jätteskola långt från bästa lösningen för att skapa trygga, harmoniska barn. Byggnationen av skolprojektet i Ljungskile budgeterades 2019 till 510 miljoner kronor, en halv miljard. Varför då inte bygga en skola som blir riktigt bra och som är hållbar.

Den lösning som presenterats av de boende i Ljungskile ”vision 25” är så mycket bättre. Klart bättre framtida trafiklösning och klart bättre med en uppdelning av eleverna i mindre skolor och där årskurs 0 – 6 placeras vid Skarsjövallen. Man har också i visionen fått in ett äldreboende centralt placerat även det betydligt bättre än tidigare förslag på utbyggnad av Arödsdal.

Vi vill att man gör ett omtag och tar ett totalgrepp om hur Ljungskile ska utvecklas. Ser över placering av skolor, äldreboende med mera samt skapar en hållbar trafiklösning.

Christer Hasslebäck

Ann-Charlott Gustafsson

Kent Andréasson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.