Logga in Bli medlem Kalender
Uddevallapartiet

Allmänpolitiska frågor

Att höja attraktionskraften för företagande och boende

Översvämningsskydd och kajer

Uddevalla är en kuststad med ett unikt läge, längst in i änden av en fjord. Genom historien har centrala Uddevalla regelbundet drabbats av översvämningar. Hårda vindar pressar in vatten i
hamninloppet och det vatten som inte svämmar över kajkanterna kommer upp ur vägtrummorna.
Den befarade höjningen av havsnivåerna behöver också hanteras i Uddevalla. Uddevallapartiet tror inte att höjning av kajerna är tillräckligt för att lösa problemet. Dock får inte detta hindra att Uddevallas kajer restaureras. Vi vill att kajerna åtgärdas utan ytterligare fördröjning.

Uddevalla centrum

Åtgärder måste göras för att öka attraktionskraften i centrala staden. Uddevallapartiet vill bygga igen obebyggda tomter, skapa besöksanledningar och underlätta tillgängligheten. Vi vill utveckla å-rummet, skapa fler arbetsplatser i centrum, flytta hela eller delar av Stadshuset till centrum.
Utan ett levande centrum, ingen levande stad.

Kommunikationer till Göteborg

Uddevalla förefaller ha kommit långt ner på Länsstyrelsens och Västtrafiks prioriteringslista, men en fråga har nu dragits i långbänk extra länge, nämligen Bohusbanan till Göteborg. Ett dubbelspår till Göteborg är naturligtvis det enda rätta. I framtiden ser vi även ett dubbelspår mellan Göteborg-Uddevalla-Oslo. Uddevallapartiet kommer att arbeta hårt för att få till stånd denna lösning och vi tror att det kan lösas, både tekniskt och ekonomiskt.