Logga in Bli medlem Kalender
Uddevallapartiet

Införande av hållbar Grön busslinje

Motion:

Sammanfattning.
Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun inför en busslinje ToR från Järnvägsstationen
(UA C) till Idrottscentrum.


Ärende.
Åtgärder måste göras för att öka möjligheterna att ta sig mellan våra knutpunkter och ett
möjligt ökat kollektivt resande som är hållbart.


Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun skall öka servicen till våra medborgare och
besökare. Uddevallapartiet ser det som viktigt att göra det på ett sätt som ligger i linje med
Sveriges miljömål och ett Grönt Uddevalla, Uddevalla Green City.


Uddevalla C är den enda järnvägsstation i Bohuslän som inte har en pendelparkering i
anknytning till stationen (Enl. Västtrafik). Därför vill vi införa en Grön busslinje som knyter
samman och ger oss möjlighet att ta oss mellan Jvstn (UA C) – Kampenhof – Kungstorget –
Agnebergsskolan- Östra stn. – Idrottscentrum (Rimnersområdet).


Uddevallapartiet vill alltså:

  • ATT Uddevalla kommun inför en Grön busslinje ToR mellan Jvstn (UA C) – Kampenhof –
    Kungstorget – Agnebergsskolan- Östra stn. – Idrottscentrum (Rimnersområdet).
  • ATT Uddevalla kommun inför avgiftsfri pendelparkering

För Uddevallapartiet
Ann-Charlott Gustafsson                  Kent Andreasson                   Christer Hasslebäck

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.