Översvämningsskydd längre västerut

Motion: 

Det kan konstateras att vår beräknade kostnad för översvämning, skyfall och
stabiliseringsåtgärder i inre Uddevalla nu med råge har passerat 1.000 Mkr
i beräkningskalkylen.


Uddevallapartiet anser att man därför bör göra ett omtag när det gäller
översvämningsskydd i kommunen och åter lyfta möjligheten att se på
installation av – ”vattenhinder” – portar längre västerut Det är ju inte bara
Uddevallacentrum som drabbas utan även Ljungskile av framtida
klimatförändring. Portar innebär ju, i de flesta fall, dessutom en smart lösning på
skyfallsproblematiken då vattenspegel innanför portarna finns för uppsamling.


Denna projektering kan gärna göras tillsammans med andra kommuner som
kommer att drabbas Orust, Stenungssund m fl. En förstudie bör därför
genomföras och läggas in i det arbete om översvämningsproblem som för
närvarande genomförs och finansieras av länsstyrelsen.


Det kan även tänkas en statlig medfinansiering på framtida investering om vårt
upplägg är riktigt.


Yrkande: Att kommunen omgående uppdaterar sig på annan lösning av
översvämningsproblematiken genom klaffar längre västerut tillsammans
med Länsstyrelsen samt att ny kostnadsberäkning av ett sådant skydd görs


Uddevalla den 11 oktober 2021

Ann-Charlott Gustafsson (UP)                             Christer Hasslebäck (UP)