ordförande för en tid av 1 år
Ann-Charlott Gustafsson

ordinarie ledamöter valda för en tid av 2 år:
Caroline Henriksson
Christer Hasslebäck
Merja Henning

ordinarie ledamöter valda för en tid av 1 år:
Ingvar Lindsta
Kenth Johansson
Bjarne Rehnberg

suppleanter valda för en tid av 1 år:

revisor och ersättare valda på 1 år
Kent Andreasson
Joakim Persson
Leif Westbring
Thomas Eriksson