Meny Stäng

Styrelsen

ordförande för en tid av 1 år
Ann-Charlott Gustafsson

ordinarie ledamöter valda för en tid av 2 år:
Caroline Henriksson
Patrik Olsson
Merja Henning

ordinarie ledamöter valda för en tid av 1 år:
Ingvar Lindsta
Ulf Fagerberg
Bjarne Rehnberg

suppleanter valda för en tid av 1 år:
Kent Karlsson
Christer Hasselbäck

revisor och ersättare valda på 1 år
Kent Andreasson
Manal Keryo