Meny Stäng

Prioriterade frågor

Prioriterade frågor

Våra prioriteringar 2018 – 2022

• Ändamålsenliga lokaler – Vår framtid är kopplad till våra barns utbildning.

• Ny brandstation – bygg snarast!

• Säkra/reparera kajerna kring Bäveån – Ordna översvärmningsskydd och möjliggör havsnära utveckling

• Dubbelspår till Göteborg – Järnvägslänk Göteborg–Uddevalla-Oslo

• Utveckla sjukvård och äldreomsorg – Akutmottagning på Uddevalla lasarett, återupprätta vård i livets slutskede.

• Utveckla centrum