Meny Stäng

Kultur- och fritidsfrågor

2018-2022

Uddevalla kommun skall främja Friskvård & Kultur

1) Komplett badhus/friskvårdsanläggning NU!

Placeringen av badhuset vid Walkersborg är bra. Nu vill vi ha byggt en riktig fungerande anläggning så snart som möjligt. Badhuset med delbar 50 m bassäng skall naturligtvis ha tio banor. Att bygga bra för framtiden är viktigare än att uppfylla fastställd budgetram.

2) Satsa på kultur

Vi vill satsa på ett rikt kulturliv av hög kvalitet där man långsiktigt arbetar för bredd och individuell utveckling. Vi vill även koppla delar av dessa satsningar till Uddevalla centrum, vilket får en
naturlig win-win-situation för både staden och kulturen. Även en del multifunktionell konst skulle
vara ett positivt inslag i stadsbilden.
Vi stödjer de satsningar Kulturskolan gör genom aktiva och interaktiva besök i olika stadsdelar och vill se mer av den typen av verksamhet. Att inkludera invånare och därtill bygga en bred kunskapsbas inom exv musik gynnar inte bara kommunens invånare direkt, utan även tillväxten inom gymnasiets estetiska program, folkhögskolan och stadens orkestrar. Även detta kommer samhället till gagn. Vi vill att kommunen, som de nationella riktlinjerna säger, kan presentera en bredd och inte bara det som via media är populärt för stunden.
Vi önskar en centralt belägen tät skulpturvandring, där av kommunen valda konstnärer får lov att
över tid placera sina verk för försäljning. Vandringen skall öka intresset och främja upplevelsen av
konst hos ung som gammal. Önskvärt är att binda ihop centrum med vattnet, så att kommunens
invånare och turister får en mångbottnad upplevelse.

3) Föreningsliv och bidrag

Uddevallapartiet vill att fördelningen av kommunala medel till verksamheter skall ske efter en
uppgjord och så rättvis ordning som det är möjligt och att samtliga, verkligen samtliga, biståndsansökningar går samma väg och behandlas på samma sätt. Frivilliga och ideella krafter gör i tysthet ett fantastiskt arbete i Uddevalla, och de gör det i allmänhet gratis. Anhöriga som vårdar
äldre eller handikappade går inte att ersätta med betald personal, eller ungdomsverksamheten i
en idrottsförening, där frivilliga ledare offrar sin fritid på att hjälpa och stödja barn och ungdomar.
Exemplen är oräkneliga och de gör en verklig samhällsinsats.

4) Idrott och friluftsliv

Uddevalla är av tradition en stad med ett rikt idrottsliv. Därtill ligger kommunens placering väl
då hav, sjöar och det vi kallar fjäll skapar förutsättningar för rörelse i skog och mark. Detta är
avgörande för invånarnas hälsa och bör uppmuntras och ges möjlighet till utveckling.