Meny Stäng

Insändare

Insändare och svar på insändare

 • Järnväg Uddevalla-Göteborg
  I Uddevallapartiet bjuder vi ofta in människor som är kunniga inom olika områden. Det är viktigt att som politiker att inte bara tycka, utan att också förstå, och då är dessa träffar värdefulla.
  Vid ett sådant möte lärde vi oss att det tyvärr är helt orealistiskt att hoppas på att ens diskutera dubbelspår gällande järnvägen mellan Uddevalla och Göteborg före 2030.
 • Uddevallapartiet säger NEJ till avsiktsförklaringen om Kulturhus
  Uddevallapartiet kommer alltid att behandla alla privata initiativ med största respekt och så har vi gjort även i detta fall. Förslaget är tänkvärt för oss alla.
  Det finns nog inget Politiskt Parti som ifrågasätter kulturens positiva inverkan på vår kommun, så tycker även vi, men……
  Vi skall satsa på rätt saker, i rätt tid, när vi har råd med investeringen.
 • Svar på insändare i Bohusläningen angående Bodele
  Vi vet några saker, och det är bl a att majoritetens önskan om hur Bodele-området skulle kunna utvecklas inte är annat än kejsarens nya kläder. Man talar vackert och storvulet om badanläggningar, gigantiska bryggor, utegym, handikappbad och annat. Vad man helt förtränger i den visionen är verkligheten. Området är ett naturreservat, strandskyddet omöjliggör byggande inom 300 meters-gränsen och utanför udden växer det känsliga ålgräset. Ålgräset är havets motsvarighet till regnskogen och har minskat kraftigt sedan 1980-talet. Detta gör att Länsstyrelsen inte tillåter just bryggor och annat som inkräktar på vattenrummet där.
 • Politikerföraktet skapas av politiker som inte lyssnar på sina väljare
  Om man går igenom de ärenden som kommer upp ett vanligt möte i Kommunfullmäktige eller våra nämnder, är det lätt hänt att man missar att läsa det som inte står där.
  I informationen till oss politiker skall underlaget vara tillräckligt informativt för att de beslut som fattas gemensamt skall vara kloka, välgrundade och till gagn för våra invånare. Därför förvånas man ibland när ett i övrigt omfattande informationsflöde saknar några av de viktigaste parametrarna för att just detta skall vara enkelt. Det är lätt att bli lite konspirationsteoretiskt, och undra varför viktig information utelämnas eller göms så långt fram som t ex på sidan 20 i handlingarna. Försöker man styra ärendet i en viss riktning?