Uddevalla växer, nu investerar vi i välfärden!

Nybyggnation av:
– Ljungskileskolan
– förskola i Ljungskile,
– förskola i Råssbyn
– grundskola i Ammenäs/Skäret.
– älderboende i Rotviksbro tillbyggnad.

Kommunen planerar att skriva ett samverkansavtal med Hemsö om att bygga, äga och förvalta sju samhällsfastigheter. Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsen 26 februari och senare på kommunfullmäktige 11 mars.

Välfärdssatsning gäller för hela Uddevalla och är ett viktigt komplement till övriga investeringar som Uddevalla kommun planerar för.

Läs mer

Vi vill hjälpa vårt näringsliv i situationen som råder.

Företagen har det tufft! Uddevalla kommun gör en insats för att försöka underlätta för våra företag i den svåra situation som just nu råder med anledning av coronaviruset. Ett antal omgående åtgärder görs därför för att frigöra tid och stärka företagens ekonomi.

Läs hela åtgärdslistan på www.uddevalla.se