Inlägg av Dotte Nielsen

Motion: Uddevalla Kommun skall bli pilotkommun för framtidens vård

Den vårdstruktur vi har idag har sett lika dan ut sedan förra sekelskiftet och har haft sitt berättigande historiskt. Den kom till i en tid när det mesta sjukvården hade att hantera var av akut karaktär, såsom infektionssjukdomar och olycksfall. Idag är behoven i befolkningen bl.a. till följd av stora medicinska framsteg, mer av kronisk och långvarig karaktär. Inte minst inom områden som cancervård och psykisk ohälsa, är både vad vi kan göra idag, och […]

Uddevalla växer, nu investerar vi i välfärden!

Nybyggnation av: – Ljungskileskolan – förskola i Ljungskile, – förskola i Råssbyn – grundskola i Ammenäs/Skäret. – älderboende i Rotviksbro tillbyggnad. Kommunen planerar att skriva ett samverkansavtal med Hemsö om att bygga, äga och förvalta sju samhällsfastigheter. Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsen 26 februari och senare på kommunfullmäktige 11 mars. Välfärdssatsning gäller för hela Uddevalla och är ett viktigt komplement till övriga investeringar som Uddevalla kommun planerar för. Läs mer