Skymfandet mot UP har gått på tok för långt

Uddevallapartiet har i sociala medier fått ta emot mycket skällsord, mestadels från våra förra samarbetspartner i den så kallade 6-partisamverkan, och vi har hittills valt att följa grundregeln, det vill säga vi har inte sänkt oss till samma nivå och svarat.

Men!

Någonstans går ändå en nedre gräns, där skymfandet och skällsorden har passerat vanligt hyfs. Vi har i sociala medier blivit jämförda med det tragiska och vidriga dramat i Knutby. Vi har blivit kallade för en ”sekt”. Vår förre gruppledare, tillika kommunalråd, Christer Hasslebäck har kallats lögnare och en som går bakom ryggen och bara driver sina egna egoistiska frågor. På senare tid har han även jämförts med asiatiska, mördande diktatorer. Alltså ett skymfande som går långt över vad hård politisk debatt kan inrymma.

Vi, kommunfullmäktigegruppen i Uddevallapartiet, vill endast kristallklart bekräfta att vi står helt bakom Christer Hasslebäck och hans åtgärder som kommunalråd. Till skillnad från samtliga Allianspartier så finns inga inre strider i Uddevallapartiet. Vi är helt eniga i vad vi vill och vilka åtgärder som gjorts och som Uddevalla behöver göra för att växa och utvecklas. Den enighet och den goda stämning som råder i Uddevallapartiet förefaller vi vara ganska ensamma om, i synnerhet om man jämför med (den numera upplösta) Alliansen.

Vi respekterar Christer Hasslebäck för att han envist hävdade att det faktiskt är sex partier som samverkar och vi respekterar att han så länge stod ut med de reaktioner han fick motta för detta.

För Uddevallas skull hoppas vi att Ingemar Samuelsson (S) har större möjlighet att tygla de rester av Alliansen han tagit med i båten.

Uddevallapartiets kommunfullmäktigegrupp

Lars Olsson, Majvor Abdon, Kent Andreasson, Caroline Henriksson, Merja Henning, Bjarne Rehnberg, Ann-Charlott Gustafsson, Manal Persson, Joakim Persson, Richard Bergström, Kenth Johansson