Logga in Bli medlem Kalender
Uddevallapartiet

Prioriterade frågor

Våra prioriteringar

Ändamålsenliga lokaler – Vår framtid är kopplad till våra barns utbildning.

Ny brandstation – bygg snarast!

Säkra/reparera kajerna kring Bäveån – Ordna översvärmningsskydd och möjliggör havsnära utveckling

Dubbelspår till Göteborg – Järnvägslänk Göteborg–Uddevalla-Oslo

Utveckla sjukvård och äldreomsorg – Akutmottagning på Uddevalla lasarett, återupprätta vård i livets slutskede.

Utveckla centrum