Logga in Bli medlem Kalender
Uddevallapartiet

Gynna etablering & utveckling av företag & kompetenscentra, gärna med grön profil

Miljön är vårt gemensamma ansvar och vi i Uddevallapartiet anser att dessa frågor inte alltid prioriteras. Med fakta i bakgrunden måste man våga fatta beslut även i dessa frågor, dock alltid förankrade i verkligheten och med människors bästa för ögonen. Vi eftersöker en dialog mellan forskning och politik, sinsemellan partierna och ett systematiskt arbete med pragmatiska beslut.

Gynna etablering & utveckling av företag & kompetenscentra, gärna med grön profilPendelparkeringar

Vi i Uddevallapartiet anser att man behöver underlätta för människor att göra mer och fler miljövänliga val. Ett sätt är strategiskt utplacerade pendelparkeringar. Vi vill ha c:a hundra nya pendelparkeringsplatser vid centralstationen.

Naturvårdsområden

Utveckla våra naturvårdsområden till havs i stället för att låta dem förfalla. Idag ligger fokus på det vi ser, men även miljön under vattnet kräver aktiv skötsel. Vi vill se en plan med regelbunden uppföljning för hur kommunen skall bedriva detta arbete och då även specifikt skydda ålgräset, som är havets regnskog. Dessutom vill vi återinsätta pumparna för syresättning i Byfjorden.

Vårda våra fastigheter

Uddevalla kommun har en lång tradition av att inte ta hand om sina fastigheter, vilket ofta brukar sluta med rivning. Detta är helt oacceptabelt ur flera perspektiv. Vi i Uddevallapartiet vill se en plan för hur kommunen skall bedriva detta arbete, och att den givetvis följs. För övriga tankar om miljö och hållbar utveckling se bl a punkterna om dubbelspår till Göteborg och följ oss på Facebook.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.